Ρόδος | Δωδεκάνησα
Διακοπές στη Ρόδο - Δωδεκάνησα
   
Ιστορικοί χώροι & μνημεία ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ

Αρχαιολογικά ευρήματα (Απολακκιά): Σώζονται ελληνορωμαϊκή νεκρόπολη και ερείπια Φρουρίου.

Αρχαίος ναός (Αρνίθα): Ο τόπος πήρε το όνομά του από τον Ιερέα του Απόλλωνα Άρνο, που μαρτυρεί και την ύπαρξη ομώνυμου αρχαίου ναού.

Αρχαιολογικά ευρήματα (Ασκληπιό): Αρχαιολογικά ευρήματα στην ευρήτερη περιοχή που ανάγονται στον 7ο αι. π.Χ. Ισχυρή είναι η πιθανότητα ύπαρξης Ασκληπιείου.

Ιπποτικό φρούριο (Ασκληπιό, 1476-1503): Ορθογώνιου σχήματος με πύργους, σήμερα υπό κατάρρευση αλλά ακόμα εντυπωσιακούς. Κτίστηκε επί Μ. Μαγίστρου Ντωμπυσόν.

Ταφικά μνημεία (Βάτι): Μεγάλος αριθμός τάφων εντοπίστηκαν συλημένοι γύρω από το χωριό. Η περιοχή κατοικείται από τα αρχαία χρόνια και στα κλασσικά χρόνια ήταν ο Δήμος Καμυνδίων που ανήκε στο κράτος της Λίνδου. Η πανάρχαια οικίστρια Βάτιδα έδωσε πιθανώς στο χωριό το υποκοριστικό του ονόματός της (ΒΑΤΙΟΝ ΧΑΙΡΕ).

Ιπποτικό φρούριο (Γεννάδι): Πρέπει να υπήρχε μικρό φρούριο για την ασφάλεια των κατοίκων στην πρώιμη Ιπποτοκρατία. Ο οικσιμός σίγουρα υπήρχε γύρω στο 1479, όπως συνάγεται από ιπποτιό διάταγμα. Το Γεννάδι, μαζί με το Ασκληπιό, τα Προφύλια και το Πέδι φαίνεται ότι συγκροτούσαν το Δήμο των Πεδιέων του αρχαϊκού κράτους της Λίνδου.

Αρχαιολογικά ευρήματα (Ίστριος): Βρέθηκαν τάφοι με πολύτιμα κτερίσματα, ερείπα ελληνιστικών κτισμάτων, αγγεία κ.α. Ο οικισμός ανήκε πιθανώς κατά την κλασσική περίοδο στο Δήμο Βρασίων. Κατοικείται αδιάλειπτα από τα κλασσικά χρόνια μέχρι σήμερα.

Ιπποτικό φρούριο (Κατταβιά): Ιπποτικό διάταγμα του τέλους του 15ου αι. μαρτυρεί την ύπαρξη σηματνικού φρουρίου στην είσοδο του σύγχρονου χωριού, στο οποίο καλούνταν να προφυλαχθούν και κάτοικοι γύρω χωριών.

Ιπποτικά φρούρια (Λαχανιά): Η εξαιρετική γεωγραφική θέση της προσέλκυσε τους Ιππότες να την οχυρώσουν με φρούρια, στα οποία κατέφευγαν και κάτοικοι άλλων χωριών. Γενικά, τα περίχωρα της Λαχανιάς είναι πλούσια από στοιχεία κατοίκησης που ανάγονται μέχρι και στο 1500 π.Χ.

Παλαιοχριστιανικός οικισμός (Λαχανιά, θέση Αρμένι): Καταστράφηκε τον 7ο αι.

 
     
 
 
 
 
 
Greek English French